Takrenovering och dörrbyte – Lammhult

Takrenovering efter brandskada samt byte av dörrar. Nya dörrar tillverkades på beställning.