Takrenovering inkl. tilläggsisolering – Tormestorp